Fastighetstalang är ett icke vinstdrivande projekt som syftar till att främja kompetensförsörjningen i fastighetsbranschen.

Det behövs relationsbroar. Det behövs en lokalt förankrad aktör med en djup förståelse för fastighetsbranschens problem och möjligheter.

Fastighetstalang har erfarenheten, kontakterna och förutsättningarna för att vara den aktören.

Vi har utvecklat ett unikt koncept för kompetensförsörjning – Fastighetstalang. I direkt anslutning till målgruppens boendemiljö vill vi informera, inspirera, coacha, validera och matcha talanger in i fastighetsbranschen. Under anställningens första månader behövs ett program på arbetsplatsen som avlastar både talangen och arbetsgivaren.

Vi söker talanger till fastighetsbranschen!

Vi vill hitta dig med relevant bakgrund och vilja att jobba i fastighetsbranschen. Kontakta oss om du vill veta mer! info@fastighetstalang.se.

Mer information